Odbor etičnega kodeksa

Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi. Pojasnjuje etični kodeks, ocenjuje posamezna dejanja lovcev in o njih razsoja, predlaga pa tudi spremembe in dopolnitve etičnega kodeksa. Odbor etičnega kodeksa šteje devet članov, ki jih izvoli občni zbor.

Člani odbora etičnega kodeksa

Predsednik:

Miran Krštinc

Podpredsednik:

Borut Bitenc

Drugi člani odbora etičnega kodeksa:

  • Mihael Ferjančič
  • Andrej Ivančič
  • Štefan Gačnik
  • Dušan Leskovec
  • Miha Molan
  • Andrej Sila
  • Andrej Smodič