Lovski tabori

Prvi lovski tabori za mlade v Sloveniji so bili v Prekmurju, v letu 2013 pa so se ob podpori komisije Mladi in lovstvo, ki deluje pod okriljem LZS, nad idejo navdušili tudi posamezniki iz drugih lovskih zvez v Sloveniji.

Z lovskimi tabori želimo mlade seznaniti z varstvom divjadi in naravnega okolja. Udeležence tabora želimo ozavestiti, da lovstvo ni samo lov, ampak veliko več – lovstvo je tudi lovska kultura, lovska kinologija, lovsko strelstvo itn.

Mladi z lastno aktivnostjo v naravnem okolju in s pomočjo druženja z lovci spoznavajo naravo, divjad in vse preostale segmente lovstva. S tabori želimo doseči, da posamezniki občutijo lovstvo na lastni koži in dojamejo, da gre pri lovstvu za združitev širokega spektra naravovarstvenih in družbenih dejavnosti. Vsak udeleženec se potem lahko sam odloči, ali mu je lovstvo všeč ali ne.

Odzivi udeležencev so pozitivni, zato je naš cilj v prihodnje doseči, da bi bilo organiziranih še več lovskih taborov širom po Sloveniji. 

 
V letu 2019:
 
 
 
 
 
V letu 2018:
 
 
 
 
 
 
V letu 2017:
 
 
 
 
V letu 2016:
 
 
 
 
 
V letu 2015:
 
 
 
 

Tabora PBZLD