Mladi in lovci

Številni lovci sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi zavodi v svojem kraju pri učnem programu o varstvu narave in spoznavanju prostoživečih živali v bližnjem okolju. 

 

Po sledeh živali in znanja

Tekmovanje Male zelene celice

Umestitev rjavega medveda v šolski prostor Osnovne šole Tržič

Vrtec na obisku pri lovcih LD Ljubinj

Rjavi medved v vrtcu

Lovci na obisku v vrtcu v Zgornji Kungoti

Vrtec na obisku pri lovcih LD Orehovica