Lovni turizem

Lovni turizem je namenjen domačim in tujim lovskim gostom. Lovski gostje, ki niso lovci, lahko lovijo izključno v spremstvu lovca z veljavno lovsko izkaznico. Pri lovu mora lovski gost upoštevati navodila spremljevalca. Pogoje za lovni turizem določajo lovske družine (upravljavke lovišč), ki ga izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo.