Družbene dejavnosti

LZS je dejavna tudi pri izvajanju družbenih dejavnosti, ki zadevajo socialno varstvo in zdravstvo.

Zeleni sklad

LZS je leta 2014 ustanovila Zeleni sklad LZS, ki je namenjen zagotavljanju solidarnostne pomoči lovkam in lovcem v izrednih življenjskih razmerah. LZS sredstva za sklad zbira z organizacijo dobrodelnih prireditev.

Prvega lovskega dobrodelnega plesa, ki je potekal oktobra 2014 v Unionski dvorani Grand hotela Union v Ljubljani, so se udeležili lovke, lovci in drugi gostje, ki so se družili s plemenitim namenom. LZS je sredstva zbirala z donacijami in dobrodelno dražbo na samem dogodku. Plemenitemu namenu so prisluhnili lovci - umetniki, podjetja in posamezniki, ki so za dobrodelno dražbo prispevali svoja umetniška dela in druge predmete.

Pravilnik o Zelenem skladu Lovske zveze Slovenije

Program Svit

Decembra 2014 je LZS podpisala Listino o podpori Programu Svit, ki poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Svit je državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki, namenjen pa je moškim in ženskam v starosti od 50 do 69 let. Bolezen se pogosto dolgo razvija brez očitnih simptomov, zato je za učinkovito zdravljenje lahko že prepozno. S Programom Svit je mogoče raka odkriti dovolj zgodaj, da je zdravljenje še uspešno, zato Svit nedvomno rešuje življenja. Dolgoročni cilj obeh organizacij je doseči, da se bodo lovke in lovci brez omahovanja odločili za sodelovanje v programu.

Program Svit