Film Od mladiča do poslušnega lovskega psa 2020

Film o vzgoji in šolanju v poslušnosti lovskih psov v okviru lovske kinologije

Naročnik: Komisija za lovsko kinologijo pri Lovski zvezi Slovenije.

Produkcija: Komisija za lovsko kinologijo pri ZLD Zasavje.