Poslanstvo in vizija

 

Poslanstvo Lovske zveze Slovenije je povezovanje slovenskih lovcev pri varstvu narave in okolja ter trajnostnem upravljanju z divjadjo in ohranjanju lovskih vrednot.

Slovenska lovska organizacija mora ob realizaciji zastavljenih ciljev postati:

  • enakovreden in spoštovan partner na področju lovsko-upravljavskega načrtovanja,
  • organizacija, ki vse svoje odločitve sprejema na strokovno in znanstveno podprtih izhodiščih,
  • prepoznavna kot odgovorna naravovarstvena organizacija,
  • zaradi delovanja v javnem interesu bolj prepoznana v očeh javnosti,
  • transparentna in učinkovita v svojem delovanju.

 

Poslanstvo_in_vizija_LZS_2017-2020.ppt