Strokovna služba LZS

Strokovna in administrativna dela za LZS opravlja Strokovna služba LZS, ki jo vodi direktor Strokovne službe. Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest Strokovne službe in plače delavcev ureja poseben pravilnik.

Pristojnosti Strokovne službe LZS

Strokovna služba LZS je nosilec izvajanja nalog LZS. V ta namen strokovna služba predvsem:

 • pripravlja strokovna gradiva in stališča LZS v stikih z ministrstvi in organi v njihovi sestavi;
 • pripravlja strokovna gradiva za seje organov, komisij in delovnih teles LZS,
 • zagotavlja administrativno-tehnične pogoje za njihovo delovanje,
 • skrbi za podobo organizacije in odnose z notranjo ter zunanjimi javnostmi,
 • vzdržuje in razvija spletno stran LZS ter članice obvešča o delovanju LZS,
 • razvija in vzdržuje informacijski sistem Lisjak,
 • izdaja in vodi evidenco izdanih lovskih izkaznic, izkaznic lovskih čuvajev in strelskih sodnikov,
 • izdaja in vodi evidenco lovskih priznanj in odlikovanj,
 • zagotavlja izhajanje glasila Lovec, Zlatorogovega zbornika ter knjig Zlatorogove in Strokovne knjižnice,
 • organizira različna izobraževanja in lovske izpite za člane članic,
 • sodeluje z drugimi organizacijami s področja lovstva, varstva narave in souporabniki prostora,
 • koordinira delovanje usposobljenih članic in nudi strokovno pomoč vsem članicam,
 • opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter navodili predsednika LZS in direktorja Strokovne službe LZS.

Sodelavci Strokovne službe LZS

v. d. direktorja
Srečko Žerjav

Telefon: (01) 241 09 12
Mobitel: 040 983 999
E-naslov: srecko.zerjav@lovska-zveza.si

višji svetovalec za strokovna vprašanja
mag. Štefan Vesel

Telefon: (01) 241 09 18
Mobitel: 040 983 919
E-naslov: stefan.vesel@lovska-zveza.si

svetovalka za pravne zadeve
mag. Nataša Oven

Telefon: (01) 241 09 27
E-naslov: natasa.oven@lovska-zveza.si

poslovna sekretarka 
Barbara Ložar

Telefon: (01) 241 09 10
E-naslov: lzs@lovska-zveza.si

strokovni sodelavec za ekologijo divjadi
Gregor Bolčina

Telefon: (01) 241 09 24
E-naslov: gregor.bolcina@lovska-zveza.si

svetovalka za odnose z javnostmi
Urša Kmetec

Telefon: (01) 241 09 16
Mobitel: 031 823 649
E-naslov: ursa.kmetec@lovska-zveza.si 

Uredništvo

odgovorna urednica
Jasna Kovačič Siuka

Telefon: (01) 241 09 20
E-naslov: lovec@lovska-zveza.si

tajnica uredništva
Eva Strajnar

Telefon: 01 241 09 22
E-naslov: lovec@lovska-zveza.si