Poslanstvo lovcev

Poslanstvo lovcev je skrb za naravo, prizadevanje, da jo ohranimo za naslednje rodove. Naše vodilo je: S srcem za naravo.

Poslanstvo LZS