Lastniki zemljišč

Marsikateri lastnik zemljišča se je verjetno že srečal s škodo, ki so mu jo povzročile prostoživeče živali. Več o tej temi lahko preberete v zloženki Divjad in škoda, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

Zloženka divjad in škoda

                                         

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je za prijavo vse pogostejše škode na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih pripravila obrazce za prijavo škode, ki jo povzroča lovna divjad na lovnih površinah.

Objavljamo obrazce Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za prijavo škode lovski družini oz. lovišču s posebnim namenom.

Obrazec za prijavo škode lovski družini oz. lovišču s posebnim namenom

Kmetijsko-gozdarska zbornica je pripravila tudi obrazec za prijavo škode komisiji. Nanjo se je mogoče obrniti, če v osmih dneh od prijave ni mogoč sporazum o poplačilu škode.

Obrazec za prijavo škode komisiji

Obrazci opisujejo tudi postopke uveljavljanja odškodnin od lovne divjadi na nelovnih površinah in prijavo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, kar pa je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije.