COVID-19: vprašanja in odgovori

Sme lovec oditi v svoje lovišče, ki je v drugi občini? Kako je v primeru iskanja zastreljene divjadi? Ali za lovske pripravnike velja prepoved gibanja v lovišču z mentorjem? Odgovarjamo na vaša vprašanja, ki se vam porajajo v času epidemije COVID-19. Vprašanja nam pošiljajte po e-pošti lzs@lovska-zveza.si.

1. Ali lahko lovski čuvaj še naprej opravlja svoje naloge?

Da, lovski čuvaj tudi v času epidemije novega koronavirusa še naprej opravlja svoje naloge, ki jih izvaja v okviru svojih pooblastil in izvajanje javne službe; konkretno to pomeni v lovski družini, ki ima koncesijo in s katero ima lovski čuvaj sklenjeno pogodbo za opravljanje lovsko čuvajske službe. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

2. Ali sme lovec oditi v svoje lovišče, ki je v drugi občini?

Da, lovec sme oditi v svoje lovišče, tudi če je to v drugi občini. Vendar le v lovišče, ki je določeno na lovskimi izkaznici. Pogoj je, da izvaja zakonsko določene naloge, ki so določene tudi v koncesijski pogodbi. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

3. Ali lahko lovec lovi na območju druge občine?

Lovec lahko tudi v času epidemije izvaja dela trajnostnega upravljanja z divjadjo, ki jih lahko izvaja sam, tudi v primeru, ko se lovišče ne nahaja v občini njegovega bivanja. Sem spada, na primer, zalaganje solnic, manjša popravila lovskih objektov, čiščenje poti in tudi izvajanje lova, izvajanja pregledniške službe in ocenjevanje škod. Ob vseh teh aktivnostih mora lovec, lovski čuvaj, preglednik, pooblaščen ocenjevalec škode, … upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

4. Kako je v primeru morebitnega iskanja zastreljene ali ranjene divjadi?

Iskanje zastreljene ali ranjene divjadi se izvaja, pri tem pa se upošteva vse potrebne ukrepe, kot so primerna razdalja in uporaba zaščitnih sredstev.

5. Kako poteka delo pooblaščenih ocenjevalcev škode in preglednikov oziroma usposobljenih oseb za prvi pregled divjačine?

Lovci naj v zbiralnico vstopajo posamično, v njej naj bo največ ena oseba. Preglednik pregleda uplenjeno divjad z masko in rokavicami ter sam, brez prisotnosti uplenitelja ali drugih lovcev. Prenos okužbe je možen tudi preko predmetov, ki jih uporabljamo v zbiralnici (noži, tehtnica ...), zato je potrebno tudi njihovo razkuževanje.

6. Ali za lovske pripravnike velja prepoved gibanja v lovišču z mentorjem?

Vsako druženje je prepovedano tudi med lovci.

(Ur. list 38/2020, 29. 3. 2020) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin)

7. Ali lovec potrebuje potrdilo?

Lovec izkazuje pravico do gibanja v lovišču, ki je v drugi občini, z veljavno lovsko izkaznico zadevne lovske družine.

8. Kako je z veljavnostjo licenc za preglednike divjačine, potem ko jim aprila poteče 5-letni rok in obnovitvenih izobraževanj zaradi epidemije ni.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da za lovske preglednike velja glede na interventni zakon v zvezi s sodnimi in upravnim postopki (Uradni list RS, št. 36/20), da roki in materialne obveznosti, ki jih nalagajo predpisi, v času epidemije NE TEČEJO, tako, da jim ni potrebno delati izpita zdaj, temveč šele po prenehanju epidemije, ko bo razpisan rok.

9. Kako bo z letošnjimi lovskimi pripravniki, saj večina lovskih družin še ni imela občnega zbora?

Sprejem pripravnikov je stvar lovske družine in internih aktov LD. Letos sprejeti pripravniki bodo pač imeli nekoliko krajši čas za praktični del v LD, v kolikor drugo leto potekajo izobraževanja kot do sedaj.

10. Ali se bodo letos ukrepi kaj sprostili, na primer, da bosta lahko lovila mentor in pripravnik skupaj, in da bo pripravnik lahko opravil odstrel vsaj 1 kosa srnjadi, kot tudi gojitvena dela v lovišču. Ali bodo pripravniki  zaradi epidemije morali pripravništvo opravljati dve leti?

Kako boste izpeljali program za vaše lovske pripravnike, je stvar vaše lovske družine in internih aktov LD in seveda omejitev, ki jih z odloki predpisuje država.

Vendar je lovcem z izkaznico dovoljen vstop v lovišče, prav tako pripravnikom, ki sodelujejo pri opravljanju javnih nalog oziroma javne službe. Ob tem je potrebno upoštevati priporočila zdravstvene stroke zaradi preprečevanja širjenja epidemije covid-19. Nekatere aktivnosti je mogoče v času pripravništva celo opraviti individualno, druga dela iz programa  pripravnika pa prilagoditi. Zato ni potrebno mirovanje aktivnosti. Pričakujemo pa tudi sproščanje ukrepov, vsekakor pa se bomo morali vsi prilagoditi, tako kot recimo poteka izobraževanje na daljavo. bo potrebno tudi mentorstvo izpeljati v prilagojeni obliki.

Letos sprejeti pripravniki bodo pač imeli nekoliko krajši čas za praktični del v LD, v kolikor drugo leto potekajo izobraževanja kot do sedaj.

11. Ali obstaja kakšen zadržek, da bi pristrel pušk opravili prej, kot je navedeni rok za podaljšanje 30. 5. 2020. Imamo namreč možnost zagotoviti ustrezno razdaljo in poskrbeti za vse varnostne ukrepe.

Rok za pristrelitev vseh risanic, ki jih bodo lovci uporabljali pri lovu je podaljšan do 30. 5. 2020, do tega dne pa velja pristrelitev iz leta 2019. Prepovedi izvajanja nastrelitve ni.

V kolikor izpolnjujete predpisane pogoje zdravstvene stroke oziroma NIJZ, lahko v LD opravite nastrelitev. To pa ne pomeni le 2 metra razdalje, temveč tudi razkuževanje prijetih in uporabljenih predmetov, mize, … ki jih ob nastrelitvi uporablja strelec. Menimo, da nikogar ne morete prisiliti, da bo nastrelitev izvedel, še posebej če gre za osebe, ki sodijo v rizično skupino. To velja za čas, ko je razglašena epidemija covid-19. Glede na ugodne razmere verjetno roka za nastrelitev ne bomo podaljšali, zato lovec po tem roku, brez nastrelitve, ne sme opravljati lova.

12. Se lahko v času epidemije po revirjih izvajajo biotehnična dela, pri katerih je potrebno večje število ljudi, recimo postavitev visoke preže?

Biotehnična dela sodijo v javno službo; v kolikor so bila dela načrtovana z letnim načrtom, jih lahko izvedete, ali pa navedete razloge, zakaj ne bodo opravljena. Če se dela opravlja, je potrebno zagotoviti varnost in preprečiti delo v skupinah. Predvsem pa tudi pri tem delu upoštevati vsa priporočila zdravstvene stroke (razdalja, razkužila, individualni prevozi …).