Grafični prikazi

Grafični prikazi nudijo naslednje preglede za posamezno lovišče:

  • Prikaz realizacije odvzema divjadi v lovišču glede na plan
  • Prikaz realizacije odvzema divjadi v lovišču glede na realizacijo v LUO
  • Prikaz lokacij odvzema divjadi v lovišču
  • Prikaz lokacij objektov
  • Prikaz lokacij lovskih škod

Grafični prikazi