Obvestila

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

10. maj 2017

Obveščamo vas, da Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Sektor za zdravje in dobrobit živali) 10. maja 2017 pričenja s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2017.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja<http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_zivali/2017/Steklina/obmocje_orv.jpg),  z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.

Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz  naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika - Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Več informacij je na voljo na naslednjih spletnih straneh:

O bolezni:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/o_steklini/

O akciji cepljenja lisic proti steklini: 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/cepljenje_lisic_proti_steklini/

Informacijski in promocijski material

Zgibanke in plakati:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/informacijski_material/

Animacije in spoti

Cepljenje lisic proti steklini (otroška animacija: https://www.youtube.com/watch?v=OQ-Xfu3-dsE)

Cepljenje lisic proti steklini (kratek poučen film)

Cepljenje psov (otroška: https://www.youtube.com/watch?v=wGDEoG8Mn2U, splošna: https://www.youtube.com/watch?v=vi5dZVqy8BM, TV: https://www.youtube.com/watch?v=h_udmgSHJAw)